O čom je komunitaLifebook Lifestyle komunita je priestor, kde sa stretávajú absolventi Lifebooku. Takto môže každý účastník nájsť inšpiráciu na prácu sám na sebe aj vo chvíľach, keď nás už nebaví zaoberať sa školením, ktoré sme absolvovali "kedysi". Neustálou prácou na sebe sa posúvame k svojim cieľom. Komunita nám pomáha žiť svoj "Lifebook Lifestyle".
Každý mesiac je stretnutie, ktoré sa tematicky viaže k príslušnej kategórii pre daný mesiac. Toto je jednoduchá pomôcka na revíziu príslušnej kapitoly v Lifebooku každého absolventa. Pripomíname si techniky, zdieľame skúsenosti, učíme sa nové veci.
Členovia majú možnosť zúčastniť sa na Lifebook víkende, ktorý sa koná minimálne raz do roka.
Zaujímavou a nápomocnou aktivitou sú každotýždňové telefonické stretnutia, kde sa členovaia zaoberajú svojimi cieľmi.
Lifebook Lifestyle komunita je jedným z prvkov, ktorý robí Lifebook unikátnym. Zabezpečuje kontinuitu v tom, čo sa účastníci naučili a napomáha im na ceste k vysnívaným cieľom.


Podmienky členstvaČlenom komunity sa môže stať každý absolvent Lifebooku po uhradení členského príspevku. Tento sa platí vždy na kalendárny rok.


Najbližšie aktivity komunityČlenovia sa stretávajú druhý utorok v mesiaci. Zaujúmavosťou je, že každý absolvent tréningu, ktorý je členom komunity, si môže za zopakovať implementačnú časť základného tréningu s novými účastníkmi, a tak si oživiť vedomosti a opäť chytiť tú "správnu vlnu".