Marec plný emócií

Rozhovor s Jurajom Bednárom na tému mesiaca - Emocionálny život.


V duchu Talebovho citátu, že medzi tri najväčšie závislosti patrí heroín, sacharidy a mesačný plat, možno objavíte aj jednoduchú pomôcku ako si nerobiť neopodstatnené obavy z nedostatku financií pri strate práce a ako sa na to pripraviť.
http://www.lifebook.sk/resources/2017.03-MOM-JurajBednar.mp3


Emocionálny život patrí do osobnej oblasti a rieši sa spolu s ostatnými kategóriami na tréningu Lifebooku. Bližšie o tréningu sa dočítate
tu.